[04/11 - Big Update] Bảo trì cập nhật phiên bản mới

   ZoSV8Zu.jpg (500×252)

    

   Thời gian: 6h00 -> 9h00 ngày 04/11
   Phạm vi: Tất cả các server

   Nội dung: update phiên bản mới

   ************

   Thần Thạch bậc 1 + 2

   RAArYIe.png (509×469)

    

   ************
   - Mở thêm vị trí đeo Trái ác quỷ Thức Tỉnh

   2.8.png (329×88)

    

   *Cập nhật thêm 4 trái ác quỷ thức tỉnh mới

   mtIlU8z.png (560×497)

   2.7.png (182×478)

    

   ************
   - Mở tính năng Tinh Linh & Cờ Hải Tặc

   bNlyNEP.png (330×121)

   Tác_dụng.png (677×417)

    

   ************

   - Mở tính năng Thời Trang Đồng Đội

   Nk1bjYJ.png (286×333)

    

   ************
   - Vượt Ải Đỉnh Phong

   2.13.png (715×445)

    

   - Trang sức pet cưỡi mới

    

   - Fix một số lỗi tồn đọng, điều chỉnh "Đổi phúc lợi"

    

   Tân Hải Tặc