[17/01] Bảo trì các server từ S47 - S54: Gộp Server - 2 cụm

    

   ZoSV8Zu.jpg (500×252)

    

   Thời gian: 6h00 - 14h00 ngày 17/01(có thể sớm hoặc trễ hơn dự kiến)
   Phạm vi: Các server từ S47 - S54 (các server khác chơi bình thường)

    

   Theo mong muốn của các thuyền trưởng, các sever từ s47 đến s54 sẽ được gộp lại làm 2 cụm để người chơi có dịp được so tài cao thấp với các thuyền trưởng đang xưng bá biển khác.

   Cụ thể:

   Cụm 6: S47 - S50

   Cụm 7: S51 - S54

   Các tài khoản vẫn vào nhân vật tương ứng ở các sever cũ như bình thường, tuy nhiên các sever này sẽ được gộp vào 1 cụm (Người chơi Sever 1 đăng nhập vào game sẽ gặp được người chơi ở sever 2 và 3, ...)

   Quy tắc đổi dữ liệu:

   ✧ Sau khi đổi dữ liệu, địa chỉ đăng nhập vào server trước đây không thay đổi, người chơi đăng ký và đăng nhập sẽ của từng server.
   ✧ Với 1 tài khoản có nhiều nhân vật thì sau khi gộp server người chơi đăng nhập ở server nào thì sẽ vào game với nhân vật của server đó. (1 tài khoản có thể chơi cả 2,3.. nhân vật ở cùng 1 sever khi gộp)
   ✧ Nếu như 2 server có người chơi trùng tên, thì sẽ thêm mã server trước đây vào sau tên nhân vật.
   ► VD: Người chơi “Luffy ”ở server 1, người chơi “Luffy” ở server 2, sau khi dữ liệu server giống nhau, người chơi ở server 1 thấy người chơi ở server 2, thì tên người chơi ở server 2 hiện thành “Luffy .s2”. Còn khi bản thân người chơi quan sát nhân vật của chính mình thì tên không thay đổi.
   ✧ Tên công hội trùng nhau cũng được xử lý như trên.
   ✧  Hủy bỏ các anh hùng đang huấn luyện trên vị trí huấn luyện.
   ✧  Tất cả dữ liệu của đấu trường để trống.
   ✧  Toàn bộ dữ liệu độ tích cực để trống.
   ✧  Tất cả lịch sử chiến đấu và chiến báo sẽ để trống.
   ✧  Boss thế giới giữ lại level Boss của server thứ 1(Theo Server S1-Luffy).
   ✧  Toàn bộ quà tặng chưa lĩnh trong phòng quà tặng sẽ bị xóa.
   ✧  Tất cả mail sẽ bị xóa.
   ✧  Thời gian rời bỏ của người thợ trong chế đồ được cài đặt thành thời gian của server thứ 11 (Theo Server S1-Luffy).
   ✧  Tất cả các vật phẩm mua bán trong Shop sẽ bị xóa.
   ✧  Dữ liệu Tài Nguyên Thế Giới và Tài Nguyên Bến Cảng sẽ bị xóa.

   Quy tắc xóa tài khoản đổi dữ liệu:

   ✧  Sẽ xóa dữ liệu tài khoản nếu thỏa mãn điều kiện dưới đây:
   - Level nhân vật thấp hơn hoặc bằng 50.
   - Không có lịch sử nạp thẻ.
   - Không đăng nhập trong 30 ngày gần nhất.
   - Hội trưởng phi công hội là hội trưởng công hội nhưng công hội này chỉ có 1 mình người đó.

   Quà tặng đền bù gộp sever

   Lưu ý: Quà đền bù gộp cho mỗi sever sẽ được gửi thông qua icon "Đền bù" trong các sever khi bảo trì gộp hoàn tất (xin lưu ý và tránh hỏi những câu hỏi trùng lặp)

    

   yPUEXSS.jpg (747×818)

    

   TÂN HẢI TẶC