Bảo trì sửa lỗi, cập nhật tướng mới

    

   ZoSV8Zu.jpg (500×252)

    

   Thời gian bảo trì: 0h05 đến 1h30 ngày 10/05 (có thể sớm hơn dự kiến)

   Phạm vi bảo trì: Tất cả các sever

   Nội dung:

    

   Cập nhật Update Doflamingo Haki

   AgqUubP.jpg (617×498)

    

   Đồng đội Lafitte: 8tr danh vọng

   Đồng đội Van Auger: 10tr danh vọng

   Đồng đội Neptune: 13tr danh vọng

   Đồng đội Dosun: 16tr danh vọng

   Fukaboshi: 180k vàng (Shop Logue)

   Koby: 180k Vàng (Shop Logue)

   Sửa lỗi Jimbe Shura dame lần 2 là VC (thay vì lỗi tính theo MC như trước)

    

   ==============
   ✧ Trang chủ (Chơi trên WEB): http://tanhaitac.com
   ✧ Link tải cho Android (Chơi trên điện thoại): http://mobile.tanhaitac.com/tanhaitac.com_v20170414.apk
   ✧ Fanpage: https://www.facebook.com/tanhaitaccom/
   ✧ Nhóm thảo luận: https://www.facebook.com/groups/tanhaitaccom/

   TÂN HẢI TẶC