Giới thiệu hệ thống Hải Hồn

   Trong các bộ phim nhân vật chính thường xuất hiện hiện vào lúc quan trọng và bất ngờ nhất của phim. Hệ thống Hải Hồn trong bản cập nhật tháng 7 sẽ làm cho quý vị có cảm giác như vậy. Chắc hẳn ngay từ khi xuất hiện thông tin về hệ thống Hải Hồn quý vị đều muốn bỏ từ "phế' gắn với Main của mình. Và bây giờ điều mong chờ nhất đã đến, Nằm im để bị hành hay đi đến chủ động chiếm lấy em ý (Hải Hồn) đây? Tiến tới và chủ động đi nào các vị thuyền trưởng!

   Hệ thống Hải Hồn

   Hệ thống Hải hồn là tính năng mới dùng để nâng cấp các thuộc tính cho nhân vật chính và thông qua hệ thống Hải hồn nhân vật chính sẽ có thể học thêm nhưng kỹ năng mới phong  phú và đa dang hơn tăng sức mạnh của nhân vật chính.

   Điều kiện

   - Nhân vật đạt cấp độ Lv 102.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến “Oars ma nhân” sẽ khai mở hệ thống Hải Hồn, nhấn vào Icon TGvl9oM.jpg (69×65) trên giao diện Game tiến vào giao diện của hệ thống.

   Giao diện Hệ thống Hải hồn

   t8iQuTW.jpg (1000×492) Các sao Hải tinh khác nhau sẽ tiêu hao số đá Hải hồn khác nhau.

   Nội dung:

   - Hải hồn là 1 hệ thống bao gồm các Cung,mỗi Cung gồm 10 Tầng Cấp độ và mỗi Tầng cấp độ gồm 10 sao Hải tinh.

   - Nhân vật chính sẽ phải thông qua tinh luyên Hải hồn để thu nhận đá Hải hồn, dùng đá Hải hồn để nâng cấp các sao Hải tinh của các Tầng cấp độ trong các Cung thuộc Cung điện Hải hồn.

   - Mỗi Tầng cấp đô của các Cung sẽ bao gồm 10 sao Hải tinh.Mỗi sao Hải tinh khác nhau ẩn chứa chỉ số thuộc tính khác nhau.Nhấn vào sao Hải tinh tương ứng là có thể kích hoạt sao đó.Sau khi kích hoạt nhân vật sẽ nhận được thêm thuộc tính của sao đó.

   - Có thể nâng cấp lần lượt từng sao Hải tinh và cũng có thể nâng cùng 1 lúc nhiều sao Hải tinh.Số nguyên liệu tiêu hao là tổng số nguyên liệu của tất cả sao đó.

   - Khi nhân vật kích hoạt đủ 10 sao Hải tinh sẽ kích hoat 1 Tầng Cấp độ Lv của Cung đó và nhận thêm được thuộc tính ẩn của Tầng Cấp độ Lv đó và mở đến Tầng Cấp độ Lv tiếp theo.

   DDR5T4w.jpg (245×329)

   - Mỗi Tầng LV của 1 Cung sẽ có thuộc tính ẩn khác nhau.Nhân vật mở đến Tầng Lv nào sẽ nhận được thuộc tính ẩn của Tầng Lv đó.

   - Mỗi Cung sẽ gồm 10 Tầng cấp độ Lv theo thứ tự tăng dần từ Lv1-Lv10

   1ybkaXe.jpg (474×606)

   - Khi nhân vật kích hoạt đủ 10 Tầng LV của Cung đó ngoài các thuộc tính nhận được ở các Tầng Lv thì nhân vật chính còn học được thêm kỹ năng mới tương ứng với Cung đó và sẽ mở được Cung tiếp theo.

   - Các Cung trong Cung điện Hải Hồn sẽ được mở lần lượt theo thứ tự,Sau khi đạt đủ đk có thể mở Cung tiếp theo trong Cung Điện Hải Hồn.Ở mỗi Cung khi đạt đủ đk kiện nhân vật sẽ học được kỹ năng mới tương ứng với Cung đó.

   - Có thể xem các Cung tiếp theo tương ứng với các kỹ năng Nhân vật chính có thể học được.

   dLdY5dn.jpg (1258×654)

   - Sau học được các kỹ năng mới.nhân vật có thể vào giao diên Đồng đội sau đó click vào Icon Trang bị để sử dụng các kỹ năng đó.

   QTxBXIw.jpg (623×408)

   pgViBJ1.jpg (628×405)

   Tổng quan số liệu thuộc tính kỹ năng HẢI HỒN

   (Click xem ảnh lớn) sIJmsyL.jpg (696×888)

   (Click xem ảnh lớn) ozi1ozx.jpg (1026×765)

   Tân Hải Tặc