Giới thiệu hệ thống Lôi Hồn - Nguyên Tố

   I/Điều kiện:

   Nhân vật chính đạt cấp độ lv 117 và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến “Đột nhập nơi luyện võ” có thể khai  mở tính năng Hệ thống nguyên tố

   II/Nôi dung

   Click vào Icon Nguyên tố RGwNE0k.png (69×64) để mở giao diện HĐ.

   gWIu1rz.jpg (1260×692)

   Trong giao diện Nguyên tố nhân vật click vào quả cầu xanh để mở giao diện Xếp nguyên tố

   grLi60c.png (480×562)

   1. Thông qua xếp nguyên tố có thể nhận được năng lượng nguyên tố,năng lượng nguyên tố có thể đổi được cầu nguyên tố

   2. Nhấn vào quả cầu bên khối đen có thể đổi vị trí của cầu,mục tiêu là xếp 3 hoặc trên 3 quả cầu giống nhau lại thành hàng

   3. Mỗi lần di chuyển sẽ trừ số lần di chuyển,lần di chuyển dùng  hết hoặc nhấn vào quyết toán năng lượng,năng lượng nhận được khi bắt đầu tính,số lượng cầu giống nhau xếp thành hàng càng nhiều,năng lượng nguyên tố nhận được càng nhiều

   6RM7d4f.png (488×568)

   4. Trong 1 ván nếu số lần hủy là 2 hoặc trên 2 thì sẽ được Pt combo,combo càng nhiều PT năng lượng nguyển tố nhận thêm càng nhiều

   5. Tính năng này có Pt cơ sở,mỗi ván nhận được năng lượng nguyên tố sẽ ko ít hơn 50

   6. Làm mới: Trong 1 lần chơi,khi chưa di chuyển bất kỳ quả cầu nào nhấn vào làm mới có thể làm mới ra cầu mới

   XHtsnt4.png (481×567)

   7. Hủy lượng lớn: Lập tức hủy hết tất cả quả cầu trong bàn

   L6PJj8t.png (476×563)

   8. Kết toán năng lượng: Kết thúc ván chơi kết toán năng lượng để nhận được năng lượng Nguyên tố

   xdUi6Ow.png (481×564)

   9. Đổi nguyên liệu: Có thể đổi năng lượng nguyên tố thành cầu nguyên tố,cầu nguyên tố khác nhau năng lượng nguyên tố tiêu hao khác nhau

   10. Tăng cấp nguyên tố: Thông qua mua hoặc ăn cầu nguyên tố khác để tăng EXP nguyên tố,tăng lv cầu nguyên tố

   7LcJABV.jpg (1260×692)

   11. Mỗi ngày có thể dùng Beri mua lần EXP nguyên tố, số lần mua EXP nguyên tố bằng Beri có thể tích lũy được 5 lần.

   12. Có thể dùng vàng mua EXP nguyên tố,cấp độ VIP khác nhau, lần tiêu vàng mua EXP nguyên tố cũng khác nhau.

   0jn7m1w.jpg (1260×692)

   13. Cầu nguyên tố trang bị cho đồng đội nào sẽ tăng sức mạnh cho đồng đội đó, thuộc tính tăng thêm dưa theo thuộc tính của Cầu nguyên tố trang bị.

   GFLzia3.png (645×572)

   Mwyu082.png (644×514)

   III/Chú Ý

   Mỗi ngày sẽ giới hạn:

   + Số lần chơi trong ngày + Số lần di chuyển trong ngày + Số lần làm mới trong ngày

   Cầu gần khối đen mới có thể di chuyển,số bước dùng hết sẽ tự động mở ván tiếp theo,hàng ngang hoặc hàng doc có 3 hoặc trên 3 quả cầu xếp liền nhau có thể bị hủy mất.

   =============== Trang chủ: http://tanhaitac.com Link tải game cho điện thoại Android: http://bit.ly/thtapk Fanpage: https://www.facebook.com/tanhaitaccom/